گوگل به‌کمک نشانگرهای جدید با افزونه‌های مخرب کروم مبارزه می‌کند!

گوگل با اضافه‌کردن قابلیتی جدید به مرورگر خود بیشتر از گذشته با افزونه‌های مخرب مبارزه می‌کند. درست مانند دنیای واقعی، امنیت کامپیوت...

ادامه مطلب