هکرها به بیش از یک میلیارد دستگاه اینترنت اشیا را در سال گذشته حمله کردند!

به نظر می رسد دستگاه های مرتبط با اینترنت اشیا نیز از حمله هکرها در امان نبوده و تنها در سال گذشته حدود یک میلیارد دستگاه الکترونیکی هو...

ادامه مطلب