کسپرسکای در گزارش جدیدی الگوهای رایج حملات باج افزاری را فاش کرد!

یکی از تهدیدهای امنیتی کاربران را حملات باج افزار تشکیل می‌دهند و شناسایی روش نفوذ یک گام اساسی برای مقابله با آن‌ها است. محققان امنیتی...

ادامه مطلب

مایکروسافت با سرویس‌های جدید به مبارزه جدی‌تر با باج‌افزارها و تهدیدهای سایبری می‌رود!

مایکروسافت برای کمک به شرکت‌ها در مبارزه با باج‌افزارها و تهدیدهای سایبری، مجموعه‌ای از راهکارهای امنیتی جدید را ارائه می‌کند که ترکیبی...

ادامه مطلب